WebTARIM Net Bilgi Ağı

WebTARIM Net Bilgi Ağı sistemi tarımsal üretimin tüm evrelerini kurumsal seviyede kayıt altına alarak üretim, takip ve izleme süreçlerine destek olmayı hedeflemektedir.

Tarımsal üretimde üretimin "kalitesinin" takibinde  özel sektörde  Üretici, Danışman, Kontrol Sertifikasyon Kuruluşu ve Tedarikçi İşletmeler olarak 4 önemli aktör vardır.  Bu gruba 5. aktör olarak ilgili T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI'na bağlı Resmi Kurum da eklenebilir.

Üretim kalitesinin takibinin sağlanabilmesi, "üretim bilgilerinin" Resmi Kuruma taşınabilmesi ve Üreticinin gerekli destekleri alabilmesi için sırasıyla Tedarikçi İşletmeler, Üretici, Danışman ve  Kontrolör Sertifikasyon Kuruluşundan derlenen ve üretimi etkileyen tüm bilgiler yine bu kişiler tarafından aynı sırayla derlenmekte ve sonuç olarak Resmi Kuruma aktarılmaktadır.

Doğal olarak bu süreç özellikle Üretici, Danışman ve KSK üzerinden ileri derecede doküman bürokrasisi oluşturmakta, süreci yavaşlatmakta ve iş yükünü arttırarak  geçmişe yönelik üretim takibini zorlaştırmaktadır.

WebTARIM Net sistemleri  öncelikle Tarımsal Üretim bilgilerini kurumsal yapıda eksiksiz tutulmasına imkan vererek ve ilgili aktörler arasında bilgi paylaşımı sayesinde bu süreci hızlandırarak etkinleştirmekte, geçmişe yönelik kıyaslama yapılmasını ve üretim takibini kolaylaştırmaktadır.

 

WebTARIM Net sistemleri sayesinde hızlanan takip sürecinin kısaca faydaları şunlardır:

 • Üretici için daha etkin bir "geçmişe dönük" veri kaynağı oluşturarak üretimin daha etkin şekilde takip edilmesini ve yapılmasını sağlar.
 • Üretim Bilgilerini ve İşletme Bilgilerini etkin şekilde bir araya getirerek daha etkin kurumsal işletme yönetimi sağlar.
 • Üreticinin "Belgelendirme" sürecini kolaylaştırır ve hızlandırır.
 • Üretici, Danışman ve Kontrol Sertifikasyon Kuruluşları arasında online üretim bilgi paylaşımını sağlayarak bürokrasiyi %80 oranında düşürür; hız ve etkinlik sağlar.
 • İlgili Üretici, Danışman ve KSK arasında üretime yönelik online ortak veritabanı oluşturur.
 • Danışmanın Üreticinin günlük uygulamasını uzaktan izlemesini gerekirse düzeltici önlemleri anında alarak "üretim kalitesini" korumasını; zararın oluşmasının önüne geçilmesini sağlar.

Üretici'den başlayarak danışmanlık, kontrol-sertifikasyon ve ticari alım satım süreçlerini  entegre bir yapıda birleştirenWebTARIM Net sistemi her biri ilgili aktöre özel hazırlanmış 4 yazılımdan oluşmakta ve T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI standartlarına uygun yapıda bilgilerinizi tutmaktadır.

WebTARIM Net Bilgi Ağı içindeki yazılımlar şunlardır:

 • WebTARIM Tarımsal Hayvansal ve Su Üreticileri için Takip ve Yönetim Sistemi (Üreticiler için),
 • WebİTU Tarımsal Danışmanlar için Danışmanlık, Takip ve Yönetim Sistemi (Danışmanlar için),
 • WebKSK Tarımsal Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları için Takip ve Yönetim Sistemi (KSKlar için),
 • WebTARTIC Tarımsal Ticari İşletmeler eTicaret ve Yönetim Sistemi (Ticari İşletmeler için).

 

Tarımsal Yönetim ERP Yazılımları

 

WebTARIM Net Tarımsal ERP sistemi kullanıcıların bilgilerini yetkilendirme ile güvenli bir şekilde paylaşmalarına imkan vererek bürokrasiyi azaltır ve süreci hızlandırır. Bu süreçler yetkilendirme ile diğer süreç kullanıcılarına açılmakta; onların uzaktan izlemelerine ve kendi çalışmalarını internet ortamında yapmalarına imkan verir.

 

Tarımsal Bilgi Paylaşımı

WebTARIM Net sistemi içinde tutulan kayıtlar ve online bilgi paylaşımı alanları şunlardır:

 • WebTARIM
  • Üretim Takip Kayıtları  (Yetkilendirme yoluyla Danışman ve KSK ile paylaşılır)
  • İşletme Kayıtları  (WebTARIM-Kurumsal)
   • Finansal Kayıtlar
   • Kalite Yönetimi Kayıtları
   • Online Dokümanlar
   • Online Sözleşmeler
   • Online Form ve Ekler
 • WebİTU
  • Üretim Takip Kayıtlar (Yetkilendirme yoluyla Çiftçi ve KSK ile paylaşılır)
  • Danışmanlık Kaıtları (Yetkilendirme yoluyla Çiftçi ve KSK ile paylaşılır)
  • Risk Analizi
  • İşletme Kayıtları
   • Finansal Kayıtlar
   • Kalite Yönetimi Kayıtları
   • Online Dokümanlar
   • Online Sözleşmeler
   • Online Form ve Ekler
 • WebKSK
  • Kontrol ve Sertifikasyon Kayıtları (Yetkilendirme yoluyla Çiftçi ile paylaşılır)
  • Üretim Takip Kayıtları
  • Danışmanlık Kayıtları
  • Denetim Kayıtları
  • İşletme Kayıtları
   • Finansal Kayıtlar
   • Kalite Yönetimi Kayıtları
   • Online Dokümanlar
   • Online Sözleşmeler
   • Online Form ve Ekler
 • WebTARTIC
  • Ürün Katalogları
  • Ürün Tanıtım bannerları
  • Siparişler
  • Alım Satım Onayları
  • İşletme Kayıtları
   • Finansal Kayıtlar
   • Kalite Yönetimi Kayıtları
   • Online Dokümanlar
   • Online Sözleşmeler
   • Online Form ve Ekler
 

WebTARIM ONLINE

WebTARIM Online

Ziyaretçilerimiz

Şuanda 2 konuk çevrimiçi